Quy định và hình thức thanh toán

 1. Quý khách thanh toán trực tiếp cho nhân viên khi nhận hàng.

 2. Quý khách chuyển khoản sau khi đặt hàng:

* Chuyển khoản tại:  

 

   Tên tài khoảnCTY abc Số tài khoản.: 0000000000

Tên tài khoảnNguyễn Văn A Số tài khoản.: 0000000000000000

Ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận từ phía ngân hàng, chúng tôi sẽ thông báo lại cho khách hàng đồng thời tiến hành giao hàng cho quý khách. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sai sót trong quá trình chuyển khoản hoặc chuyển khoản sai thông tin. Quý khách phải làm việc trực tiếp với ngân hàng để giải quyết sai sót trên.